Coronamaatregelen

Basisregels:

 • Was vaak je handen, en desinfecteer ze bij binnenkomst;
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Deelnemers blijven thuis bij:
  • Een positieve test;
  • Bij coronaklachten;
  • Als een huisgenoot coronaklachten heeft;
  • Als een huisgenoot is getest.
 • Bij de deur vindt een gezondheidscheck plaats;
 • Er geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen op alle momenten dat een speler niet achter het bord zit;
 • Er geldt een maximum van 4 personen voor gezelschappen, behalve als zij één huishouden zijn.

Damregels:

 • Zolang een ronde bezig is, geldt het Protocol Verantwoord Dammen; spelers blijven speler tot het einde van de ronde, ook al is hun partij afgelopen;
 • Er worden geen toeschouwers toegelaten;
 • Begeleiders (in de ruime zin van het woord) zijn wel toegestaan, mits ze zich aan de 1,5 meter afstand houden;
 • Volg de aanwijzingen van de aanwezige coronafunctionaris op.

Voor de Damweek Hijken:

 • Spelers komen niet eerder dan 15 minuten voor de start van de ronde aan op locatie en lopen bij binnenkomst direct naar hun plaats;
 • Spelers zitten in beide speellocaties aan de kopse kant van de tafels, zodat er 1,5 meter tussen hen zit;
 • Analyseren na de partij mag in de daarvoor toegewezen ruimtes, maar wel op 1,5 meter afstand en met een maximum aantal personen per ruimte;
 • Tijdens de wedstrijden mag de bar niet open zijn, dit geldt voor beide speellocaties. Wel mogen we als club consumpties verstrekken. Dit zullen we bijhouden met muntjes, die voorafgaand aan de rondes te koop zullen zijn.

Maatregelen die wij nemen:

 • Elke dag is er een coronafunctionaris aanwezig:
  • Zondag: Wouter Sipma
  • Maandag: Rik Smit
  • Dinsdag: Jacco Keizer
  • Woensdag: Jacco Keizer
  • Donderdag: Rik Smit
  • Vrijdag: Wouter Sipma
 • Na elke ronde worden alle schijven en borden gedesinfecteerd.
Contact – Info
Wim Koopman koopmanwh@gmail.com +31 627060801

Wouter Sipma woutersipma@gmail.com +31 623530662
Lokaties  Venues
Dorpshuis De Dorpshoeve,
Westeinde 6
9415 PJ Hijken
Eetcafé De Dorpskern,
Oranjekanaal Zuidzijde 21
9415 PR Hijken
Gymzaal De Kamp
De Hofkamp 7
9415 PX Hijken
Bankrekening   Bank account
NL57 RABO 0306 5806 24
BIC (Swift): RABONL2U
T.n.v. Damclub Hijken DTC